Položky
0
Cena (s DPH)
0,00Kč
Celková cena (s DPH)
0,00Kč
X
Produkt byl přidán do objednávky

PRODUKTY

Dle značek

Úvod Zpětný odběr, oddělený sběr

Zpětný odběr, oddělený sběr

Společnost OMNITRON s.r.o. plni povinnosti dané zákonem o odpadu v oblasti zpětného odběru, odděleného sběru a případné další povinnosti v této oblasti prostřednictvím těchto organizací:
 
-         Přenosné baterie a akumulátory - kolektivní systém ECOBAT s.r.o.
-         Průmyslové baterie a akumulátory – spolupracujeme se společnosti Středočeské komunální služby, s.r.o.,, která pro nás zajišťuje povinnost odděleného sběru
-         Elektrozařizení - kolektivní systém ASEKOL s.r.o.
-         Obaly - autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.
 
 
Místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů: 
      ECOBAT s.r.o.
 
Místo odděleného sběru průmyslových baterií a akumulátorů: Středočeské komunální služby, s.r.o.
 
Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech
 
 
Proč baterie do koše nepatří?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.
 
Kam s vybitými bateriemi
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ organizace ECOBAT. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na úvodní stránce www.ecobat.cz.
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.
 
Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice ?
Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.
 

TisknoutTisknout