Položky
0
Cena (s DPH)
0,00Kč
Celková cena (s DPH)
0,00Kč
X
Produkt byl přidán do objednávky

PRODUKTY

Dle značek

Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  • Odběratel poskytuje své osobní údaje dodavateli pravdivě, dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem.
  • Dodavatel nebude poskytovat takto získané osobní údaje třetím osobám, s výjimkou dopravců a bank, a to pouze pro účel plnění v souvislosti uzavřenou smlouvou.
  • Osobní údaje jsou poskytovány v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem.
  • Osobní údaje odběratelů jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  • Osobní údaje budou zpracovávány výhradně automatizovaným způsobem a pouze ve výjimečných případech (poruchy apod.) neautomatizovaným způsobem.

Společnost je registrována ve Veřejném registru zpracování osobních údajů pod registračním číslem 00031472


TisknoutTisknout